WAPRO JPK krok po kroku

Co jest potrzebne do wysłania plików JPK?

Aby tworzyć i wysyłać za pomocą programów WAPRO ERP Jednolite Pliki Kontrolne potrzebne są:


Aktualna wersja programu z którego dane mają być wysyłane, tj.: WAPRO Fakir, WAPRO Kaper, WAPRO Mag.

a.

Z danych programu WAPRO Fakir można tworzyć i wysyłać pliki:


JPK_KR – księga rachunkowa


JPK_VAT – ewidencja VAT


JPK_WB – wyciąg bankowy


JPK_FA – faktury sprzedaży VAT (tylko wariant BUDŻET)

b.

WAPRO Kaper można tworzyć i wysyłać pliki:


JPK_PKPiR – podatkowa księga przychodów i rozchodów


JPK_VAT – ewidencja VAT

c.

WAPRO Mag można tworzyć i wysyłać pliki:


JPK_Mag – obrót magazynowy


JPK_FA – faktury sprzedaży VAT


JPK_VAT – ewidencja VAT (dla najprostszych transakcji)


Każdy z programów musi być odpowiednio przygotowany do udostępniania danych do programu WAPRO JPK. [..]