Rachunkowa UKŁADANKA


Już wkrótce rzesze użytkowników programów magazynowo-sprzedażowych Asseco WAPRO zobowiązane będą do generowania raportów w formacie JPK. Większość z nich będzie potrzebowała pomocy biura rachunkowego, które powinno być przygotowane i wyposażone w odpowiednie oprogramowanie.

Dobierz brakujące elementy tej układanki i uzupełnij oprogramowanie swojego Biura Rachunkowego z rabatem 50% !

DODATKOWO otrzymasz gwarancję bezpłatnej aktualizacji oraz telefoniczną pomoc techniczną aż do końca września 2017.

Dobierz brakujące elementy!

Zapraszamy !

Regulamin promocji

 1. Organizatorem promocji „Rachunkowa UKŁADANKA” jest firma Asseco Business Solutions – Oddział w Warszawie, w dalszej części regulaminu zwana Organizatorem.
 2. Promocja rozpoczyna się 1 czerwca 2016 i trwa do 30 września 2016
 3. W ramach promocji klient prowadzący biuro rachunkowe lub inną (udokumentowaną ) formę doradztwa księgowo-podatkowego ma prawo do uzupełnienia swoich programów o licencję główną programu marki Asseco WAPRO w wariancie BIURO (lub wyższym – dot. programów WF-GANG, WF-FaKiR oraz WF-Analizy) oraz dowolną liczbę stanowisk dodatkowych. Na w/w zakupy klient otrzyma rabat w wysokości 50% (można go użyć tylko raz i tylko w jednej transakcji).
 4. Nie można zakupić kolejnej licencji na program dla Windows, który był już kiedyś rejestrowany na nr NIP klienta – taki użytkownik może jedynie zakupić licencję innego programu. Przykłady:
  – Biuro Rachunkowe „FIRMA X” nie posiadało nigdy żadnego programu z linii BIURO dla Windows (WF-FaKiR, WF-KaPer, WF-GANG, WF-bEST oraz WF-Analizy), wobec czego może zakupić dowolny w/w program z linii BIURO lub wyższej, z rabatem 50%
  – Biuro Rachunkowe „FIRMA Y” posiada już program WF-KaPeR dla Windows, wobec czego może zakupić z rabatem 50% wszystkie pozostałe licencje, oprócz kolejnej (identycznej) do już posiadanej.
  – Biuro Rachunkowe „FIRMA Z” posiada już programy WF-KaPeR oraz WF-Fakir ale dla DOS, wobec czego może zakupić z rabatem 50% wszystkie promocyjne licencje dla Windows.
 5. Promocję można łączyć tylko z promocjami: „Biuro online dla każdego klienta” , „Gwarancja bezpłatnej aktualizacji” . Oferty nie można łączyć z promocją „Startuj z Asseco WAPRO” (rabaty nie sumują się).
 6. Warunkiem uzyskania rabatu jest zawarcie stosownej informacji o chęci skorzystania z promocji podczas składania zamówienia.
 7. Promocja dostępna jest w sieci sprzedaży na terenie całego kraju oraz bezpośrednio w Dziale Sprzedaży Asseco WAPRO.
 8. Organizator Asseco Business Solutions zastrzega możliwość zmiany warunków promocji w trakcie jej trwania.
 9. W przypadku zaistnienia zdarzeń nieobjętych niniejszym regulaminem ostateczny głos rozstrzygający posiada Organizator.
 10. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży Asseco WAPRO

 

 
Na skróty