Automatyczne generowanie kodu aktywacyjnego

Najszybszym i najprostszym sposobem uzyskiwania kodu aktywacyjnego jest samodzielne generowanie go na stronie internetowej.
Przed przystąpieniem do procedury należy przygotować:
•    Certyfikat - dostarczany z oprogramowaniem;
•    Kod rejestracyjny - można go odczytać po uruchomieniu Administratora Asseco WAPRO w zakładce Licencja (START > Wszystkie programy > WA-PRO >NazwaProgramu > Administrator baz danych)

Poniżej przedstawiono, krok po kroku, jak należy przeprowadzić proces:

1.    Za pomocą przeglądarki internetowej należy otworzyć jedną z niżej wymienionych stron:
•    https://wapro24.pl
•    http://www.assecowapro.pl

2.    Wybrać polecenie "Aktywacja programu".

3.    Wypełnić dane w formularzu, który pojawił się na ekranie:
•    kod rejestracyjny
•    numer licencji
•    numer seryjny
•    numer tajny (ukryty pod zdrapką)
•    NIP firmy (cyfry oddzielone kreskami). W przypadku źle wprowadzonych wartości konieczne może być odświeżenie strony (klawisz F5). Formularz rejestracyjny może zostać wypełniony automatycznie po zaimportowaniu pliku wygenerowanego przez moduł "Administratora" opisany w poprzednim punkcie. W tym celu wystarczy zaznaczyć na stronie opcję "Chcę importować dane z pliku" i wskazać lokalizację pliku. W przypadku braku w/w pliku należy postępować zgodnie ze wskazówkami dostępnymi na stronie internetowej uruchamianej linkiem "kliknij tu po dodatkowe informacje"

4.    W celu wygenerowania kodu aktywacyjnego przycisnąć przycisk "Generuj kod aktywacyjny". Na formularzu dostępny jest drugi przycisk "Generuj kod serwisowy", który w przypadku ewentualnych awarii sprzętu lub oprogramowania, umożliwia wygenerowanie serwisowego kodu aktywacyjnego, który aktywuje program na klika dni. W tym czasie należy skontaktować się telefonicznie z działem Aktywacji, celem pobrania nowego, właściwego kodu aktywacyjnego.

5. Jeżeli po wciśnięciu polecenia generowania kodu, aplikacja poinformuje, że w bazie danych Asseco WAPRO, nie ma danych użytkownika, należy wypełnić pełny formularz rejestracyjny, po zatwierdzeniu którego, zostanie wygenerowany kod aktywacyjny. Otrzymany kod aktywacyjny należy wprowadzić zgodnie z instrukcją opisaną punkcie „Aktywacja programu".